Een website is beeld Рstilstaand en/of bewegend, met of zonder geluid. Een website roept een gevoel op. Herkenning Рverbazing Рnieuwsgierigheid Рgeluk Рblij Рwat het ook is. Dat hangt samen met jouw éénduidige boodschap. In beeld. In klank. Welk gevoel wil je oproepen? Wat wil je dat website bezoekers bij blijft? Wat wil je dat ze gaan doen? Hoe wil je dat ze reageren? Wat is de mooiste uitkomst van een bezoek aan jouw website? Dat alles breng je naar voren in je website. Met goed beeldmateriaal. Met goed geluid. mooie muziek, toegepast materiaal wat je via jouw Youtube of Vimeo kanaal op je website zet.

Idee. Bezinning. Sparren. Concept. Uitwerken. Bewerken. Vaststellen. Maken. Checken. Uitvoeren. En dan: on line. Evalueren. Aanpassen waar nodig. Blij zijn met de resultaten.