Grafisch ontwerp: letters, beelden, vormen, foto’s, lijnen die samen een boodschap overbrengen. Grafisch ontwerp is te vinden in brochures, affiches, verpakkingen en boekomslagen. Ook in digitale producten zoals websites en ontwerpen voor gebruik in verschillende media, zoals een beeldmerk of huisstijl. Het is het zichtbare, het herkenbare wat je ziet.

Vormgeven


Grafisch ontwerp is het visueel vormgeven van ideeën in verschillende media. Het doel is om mensen iets mee te delen. Daarvoor zijn zowel artistieke als technische vaardigheden nodig. Bij grafische ontwerp wordt creativiteit nagestreefd in de presentatie van tekst en afbeeldingen. Het beeld moet een boodschap overbrengen, vaak vergezelt door tekst. Het beeld moet ook positief opvallen door vorm- en kleur gebruik.

Voor een goed grafisch ontwerp betekent het, dat er goed naar u als klant geluisterd word. Dat er gehoord wordt wat uw idee is en dat dat vormgegeven wordt. We hebben zelf ook ideeën, maar we zijn heel goed in het ‘kill your darlings’ – het omarmen van een beter idee dan het onze.